Makkelijk met Excel

Kent u dat ene Excel bestand van tientallen MB's met alle informatie van het hele bedrijf? Talloze formules, verspreid over vele tabbladen zorgen ervoor dat alles mogelijk is, maar niemand weet meer precies hoe. Dit is vaak het resultaat van een Excel bestand dat vaak is aangepast, verbeterd en uitgebreid. Bij Exceloplossing.nl krijgen we vaak dit soort bestanden te zien en wij zien het als een mooie uitdaging om een dergelijk bestand op te ruimen en te versimpelen, zónder verlies van functionaliteit.

Automatisch met Excel

Microsoft Excel is zeer uitgebreid. Het is dan ook zonde dat sommige mensen elke dag weer precies dezelfde handelingen uitvoeren in hun excelbestand, terwijl vrijwel alles binnen Excel geautomatiseerd kan worden. Sommige applicaties die wij gemaakt hebben, schelen voor onze klanten letterlijk uren per dag! Niet alleen levert automatisering een hoop tijdwinst op, maar u bent ook meteen van die vervelende, repeterende zaken af.

Hulp met Excel

Soms is het heel lastig; U wilt software, maar u weet niet precies wat. Wij van Exceloplossing.nl zijn dit ondertussen wel gewend. Door goed te luisteren, vragen te stellen en onze ervaring te gebruiken, kunnen wij vaak het probleem en de gewenste oplossing goed omzetten in een software applicatie. Door analytisch denkvermogen en ervaring te combineren, kunnen wij u begeleiden vanaf het eerste idee tot aan het eindproduct.

We werken onder andere voor: